Hầu như tất cả các trình duyệt web đều có tính năng ghi nhớ password nhưng nó lại rất nguy hiểm nếu người khác mượn máy tính của mình. Vô tình hay cố ý họ có thể vào xem password của mình một cách dễ dàng. 

Để tối ưu hơn trình duyệt web Firefox đã tích hợp thêm tính năng mật mã chính (Master password). Tính năng này giúp bạn đơn giản hóa quy trình nhập mật khẩu của mình. Chỉ cần nhập mật khẩu một lần duy nhất khi vừa mở trình duyệt.

Để mở kích hoạt tính năng này trên Firefox bạn làm như sau:

Vào Tool --> chọn Option

 

Đánh dấu vào “Use a master password”

 

Nhập hai lần password mình muốn sử dụng sau đó chọn OK.

 

Chọn “OK lần nữa. Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo mật khẩu cho chính cho mình.

Giờ hãy đóng Firefox lại. Sau đó mở firefox lại và vào một trang mà mình có lưu password.

Cửa số yêu cầu nhập password hiện ra để bạn thực hiện việc nhập mật khẩu tự động.

Nếu một người khác (người không biết password chính của bạn) sử dụng trình duyệt web của bạn, họ vẫn có thể sử dụng bình thường bằng cách chọn “Cancel” mọi dữ liệu trên trình duyệt của bạn đều được bảo vệ an toàn ….

Một số tính năng hữu ích nữa của Master Password bạn có thể tìm hiểu thêm như sau:

- Thay đổi password: trong phần Option> Security chọn "Change Master password"

- Xem lại các password mình đã lưu: Trong mục Option> Security chọn Saved Password. Nhập password chính của mình ...

- Bỏ tính năng Master password: Option> Security bỏ chọn "Use a master password". Nhập password chính của mình ...

Và còn nhiều tính năng khác nữa, bạn hãy thử nghiệm và chia sẻ với chúng tôi nhé!

Vietideas.org

 

 

 

 

Friday the 18th. vietideas.org - Tự tin vững bước trên con đường hội nhập.