Windows 8.1 Build 9600, giao diện tiếng Anh được cho là bản hoàn thiện của Windows 8.1 RTM mà Microsoft gửi đến các đối tác sản xuất máy tính (OEM).

 

Nếu “nóng lòng” muốn trải nghiệm Windows 8.1 Pro RTM, bạn tải về theo các liên kết sau:

Windows 8.1 Build 9600 RTM English (32-bit), dung lượng 2,71GB.

Windows 8.1 Build 9600 RTM Englsih (64-bit), dung lượng 3,63GB.

Xong, bạn dùng trình ghi đĩa đánh file ISO ra DVD, hay tạo USB có khả năng khởi động bằng phần mềm Windows 8 USB Installer Maker để cài đặt.

 AN NHƠN

Friday the 18th. vietideas.org - Tự tin vững bước trên con đường hội nhập.